چاپ این صفحه

لنزهاي رنگي زايس

لنزهاي رنگي زايس

لنزهاي رنگي زايس با رنگ هاي جديد و جذاب چشمان شما رو روشن مي كنند.الگو برداري از ساختار عنبيه يك

اثرخيلي طبيعي رو ايجاد مي كند و با آنها احساس خوشايندي را داريد به علت اينكه رنگ مستقيم روي سطح لنز

قرارنمي گيرد بلكه زير يك لايه نازك از پليمر قرار مي گيرد. اين موضوع مانع از تحريك چشم در طول مدت استفاده

مي شود.

 

 

 Application

 Monthly Lens

 Material

 Hefilcon A

 Water content

 42%

 Dk/t

 12* 10 -9

 Base curve

 8,6

 Power (step)

Plan, -0,50 to -6,0

 Diameter

 14,00 mm

 Central thickness

 0,10 mm

 Manufacturing method

 Cast moulding

 Packaging

 2 /Box
 UV Protection