چاپ این صفحه

لنزهای DISCON

 

DISCONیک لنز طبی blue tintساخته شده از Ethafilcon A  است با قطر 14.00 میلی متر و محدوده دیوپتر 0.5-تا -12.00